01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg

Sesja Specjalna Pascala Magne

 

21 czerwca 2016 — wtorek

Odbudowy adhezyjne w odcinku przednim

10:0011:30     wykład
11:3012:00     przerwa kawowa
12:0013:30     wykład
13:3014:30     lunch
14:3016:30     wykład
16:3017:00     przerwa kawowa
17:0019:00     wykład

 

Połączenie kompozytów i ceramiki wydaje się teoretycznie najodpowiedniejsze, aby odtworzyć oryginalną sztywność zęba i zapewnić silne połączenie zęba i wypełnienia. Dlatego właśnie nowoczesne koncepcje w stomatologii odtwórczej przynoszą nowe rozwiązania, takie jak adhezyjne uzupełnienia porcelanowe (z ang. bonded porcelain restoration — BPR), równomiernie rozprowadzające naprężenia i działając na cały obszar korony w trakcie przeciwstawiania się siłom żucia oraz wspomagając funkcję narządu żucia. W licznych badaniach klinicznych udowodniono, iż licówki BPR w odcinku przednim odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami w odniesieniu do takich aspektów jak złamania, występowanie mikroprzecieków, odcementowania czy niepożądane reakcje ze strony tkanek miękkich. Ciągłe postępy w dziedzinie technik adhezyjnych pozwoliły na znaczne poszerzenie wskazań do stosowania BPR w odcinku przednim, przyczyniając się do osiągnięcia dwóch głównych celów stomatologii zachowawczej: maksymalnej oszczędności w opracowaniu naturalnych tkanek zęba oraz zachowania żywotności zębów przeznaczonych do leczenia. Wskazania do odbudowy BPR zostały rozszerzone do bardziej niepewnych sytuacji klinicznych (zęby starte, leczone endodontycznie lub ze złamaną koroną), umożliwiając znaczny postęp w aspekcie medyczno-biologicznym i socjoekonomicznym leczenia (tj. zmniejszenie kosztów w porównaniu z tradycyjnymi, bardziej inwazyjnymi zabiegami protetycznymi). W tym kontekście w prezentacji zostaną szczegółowo przedstawione kolejne etapy leczenia: planowanie, diagnostyka, preparacja zębów, procedury laboratoryjne oraz adhezyjne cementowanie uzupełnień BPR.

 

22 czerwca 2016 — środa

Odbudowy adhezyjne w odcinku bocznym

09:0011:00     wykład
11:0011:30     przerwa kawowa
11:3013:30     wykład
13:3014:30     lunch
14:3016:00     wykład
16:0016:30     przerwa kawowa
16:3018:00     wykład

 

Potrzeby pacjentów i zainteresowanie lekarzy stomatologii estetycznej nie ogranicza się wyłącznie do zębów odcinka przedniego. Uzupełnienia kompozytowe w kolorze zębów zyskały na popularności w ciągu ostatniej dekady również w odcinku bocznym, otwierając przed lekarzami wachlarz nowych materiałów i technik. Wytrzymałość wypełnień kompozytowych w odcinku bocznym wydaje się być zadowalająca, nawet, gdy uzupełnienia wykonywane są przez studentów stomatologii – doprowadziło to do wycofania w części krajów z procesu edukacji informacji o sposobie wykonywania wypełnień amalgamatowych i innych tradycyjnych uzupełnień metalowych. Oprócz doskonałych właściwości estetycznych, nowe techniki adhezyjne oferują wiele innych korzyści takich, jak zachowanie i wzmocnienie pozostałych naturalnych tkanek twardych zęba.
Nowe koncepcje, opierające się na ‘podejściu biomimetycznym’ zapewniają przywrócenie estetycznej oraz biomechanicznej i strukturalnej integralności zębów. Kompozyty i ceramika zostaną omówione w prezentacji jako efektowne elementy w kontekście nowej filozofii odbudowy tkanek zębów. Przedstawione zostaną również wskazania do stosowania uzupełnień adhezyjnych w zębach bocznych, w tym leczenie biomimetyczne masywnej utraty tkanek korony zęba oraz zębów leczonych endodontycznie. Uczestnicy niewątpliwie skorzystają z przedstawianych postępów w tym zakresie, potencjalnie wpływających na aspekty medyczno-biologiczne i socjoekonomiczne w gabinetach stomatologicznych: większego zachowania tkanek zębów, utrzymania żywotności miazgi, mniej kosztownych zabiegów w porównaniu z tradycyjną, bardziej inwazyjną protetyką.

 

23 czerwca 2016 — czwartek

Ultrazachowawcze opcje leczenia estetycznego

09:0011:00     wykład
11:0011:30     przerwa kawowa
11:3013:00     wykład
13:0014:00     lunch

 

Choć wydawałoby się, że ceramika w odbudowie zębów przednich stanowi materiał idealny biologiczne, funkcjonalnie, mechanicznie i estetycznie, to jednak liczba strategii leczenia ultrazachowawczego wciąż rośnie. Lekarz ma do wyboru wiele dostępnych metod leczenia estetycznego. Główną wadą tak dużego wachlarza możliwości jest fakt, iż dokonanie wyboru metody leczenia w danej sytuacji klinicznej staje się coraz trudniejsze. Całe szczęście dostępność różnych wariantów leczenia pozwala na wybór metody najbardziej oszczędzającej tkanki i zgodnej z zasadami biomimetyki. Lekarz decydując się na daną metodę leczenia powinien zawsze w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę najprostsze możliwości, np. wybielanie chemiczne, czy odbudowę kompozytową z wolnej ręki. Dopiero w razie konieczności należy rozważyć bardziej wysublimowane metody, takie jak stosowanie licówek czy koron. Celem przedstawianej prezentacji będzie określenie, które sytuacje kliniczne nie wymagają stosowania licówek i mogą być rozwiązane przy pomocy technik minimalnie inwazyjnych, łączących w sobie wybielanie i bezpośrednią odbudowę materiałami kompozytowymi.
Po wysłuchaniu wykładu, uczestnicy będą potrafili:

  1. Ocenić, które sytuacje kliniczne nie wymagają stosowania licówek ceramicznych i mogą być rozwiązane przy pomocy zabiegów minimalnie inwazyjnych, łączących wybielanie z bezpośrednią odbudową materiałami kompozytowymi.
  2. Wybrać najbezpieczniejszą i najbardziej niezawodną technikę wybielania zębów żywych i leczonych kanałowo.
  3. Udoskonalić swoje umiejętności w zakresie odbudowy kompozytowej z wolnej ręki.

 

Zasady estetyki jamy ustnej

14:0016:00     wykład
16:0016:30     przerwa kawowa
16:3019:00     wykład

 

Procedury z zakresu stomatologii estetycznej mogą być przeprowadzone w sposób prawidłowy jedynie wtedy, gdy zarówno lekarz jak i technik dentystyczny mają wiedzę na temat podstawowych zasad estetyki jamy ustnej. Na potrzeby wykładu wybrano najważniejsze kryteria, które zostaną przedstawione w trakcie kursu w formie podpunktów gwarantujących sukces estetycznego leczenia zachowawczego (zmodyfikowana lista Belsera). Prezentowany przegląd zasad estetyki nie ogranicza się jedynie do estetyki zębów, lecz obejmuje wiedzę na temat estetyki dziąseł i końcowej estetycznej integracji w obramowaniu uśmiechu, w twarzy i — bardziej ogólnie – w całym pacjencie.

Pod koniec kursu uczestnicy będą posiadać wiedzę na temat:

  1. Podstawowych zasad naturalnej estetyki jamy ustnej
  2. Kryteriów gwarantujących sukces leczenia estetycznego.
  3. Estetyki dziąseł i wyzwań związanych z utratą tkanek miękkich między zębami  podczas odbudowy przy pomocy częściowych uzupełnień stałych oraz uzupełnień opartych na implantach.

 

 

WARUNKI I CENY:

 

SESJA SPECJALNA PASCALA MAGNE  3 dni: 

Wczesna rejestracja do 15 lutego 2016: 3250
Rejestracja 16 lutego – 31 maja 2016: 3500
Późna rejestracja po 1 czerwca i płatność na miejscu:           3790

 

PAKIET: SESJA PASCALA MAGNE + KONFERENCJA OKLUZJA (5 dni):

Wczesna rejestracja do 15 lutego 2016: 4550
Rejestracja 16 lutego – 31 maja 2016: 4950
Późna rejestracja po 1 czerwca i płatność na miejscu:           5350